Η ψυχική υγεία

   
Η ψυχική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της υγείας, διαμέσου της οποίας ο άνθρωπος εκδιπλώνει τις γνωστικές και τις συναισθηματικές του δυνατότητες.

Διαθέτοντας ένα ισορροπημένο ψυχικό και νοητικό απόθεμα, το άτομο καθίσταται πιο αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των στρεσογόνων καταστάσεων της  καθημερινότητας και γίνεται ικανότερο να αντιμετωπίζει με σύνεση και ωριμότητα τις τρέχουσες καταστάσεις και τα αναμενόμενα άγχη της ζωής...

Διαβάστε Περισσότερα...