• ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ, ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ, ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ ή ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ

 

  • ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

 

  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΚΕ.Π.Α.

 

  • ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΗΝΥΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

 

  • ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ « Ι. Ε.Π.Υ.Α. - SECURITY»

 

  • ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΑ

 

  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ.

 

  • ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΑΞΙ